Zug (CH) 2010

Gestaltungskonzept
Raumopdeelung
Beliichtungskonzept
3D-Modell - Usiicht 1
3D-Modell - Usiicht 2
3D-Modell - Usiicht 3
3D-Modell - Usiicht 4
3D-Modell - Usiicht 5

Auslober Kanton und Stadt Zug (CH)
Planungsconcours – Stadtgarten Zug (CH),~ 60 Ar
Coopératioun: Die Interessanten - StadtFreiRaum (D)