Marc Mersch

Raum- und Umweltplaner Dipl.-Ing.
TU Kaiserslautern (D)

Büro gegrënnt am Joer 2006

Member am OAI als Ingenieur zënter 2006
Zouloossung als aménageur / urbaniste zënter 2011

 

10/2006–haut_pact s.à r.l. – bureau d’études Geschäftsführer, Grevenmacher

2005–2006_Luxplan s.a.- ingénieurs-conseils - Capellen

2004_Visiting researcher im Lehrgebiet Transport Studies der Lincoln University in Christchurch, Neuseeland

1998–2004_Diverse Praktika: bei der Umweltverwaltung Abteilung Abfall in Luxemburg Stadt / beim Flurneuordnungsamt (Office National du Remembrement) in Luxemburg Stadt / bei der Agrarverwaltung (ASTA) in Ettelbruck / bei Luxplan s.a., Abteilungen Umwelt und Stadtplanung in Capellen